Херсонська гідробіологічна станція НАН України

 

Головна Новини Історія Публікації Персоналії Cтатут установи

Україна, м. Херсон, 73016 

вул. Марії Фортус, 87

тел. (0552) 270335

ел.пошта. hgbs@nas.gov.ua

 

 

 

 

Херсонська гідробіологічна станція НАН України cтворена 22 лютого 2002 р. на базі Херсонської науково-дослідної гідробіологічної станції Інституту гідробіології НАН України з метою удосконалення організації та підвищення ефективності гідроекологічних та гідробіологічних досліджень в Дніпровсько-Бузькому регіоні України.

      Станція – науково-дослідна установа, входить до складу Відділення загальної біології НАН України.

 
 

      Основними напрямками дослідження станції є:

      - вивчення і раціональне використання водних екосостем, управління екосистемними процесами в умовах інтенсивного природокористування;

      - вивчення закономірностей формування біотичної структури під дією абіотичних і біотичних чинників;

      - вивчення окремих груп гідробіонтів та їх ролі в екосистемі водойм;

      - розробка заходів з охорони, забезпечення та відновлення багатства рослинного та тваринного світу водойм.

 

      Станція відкрита для комерційної діяльності:

      - біотехнології відтворення аборігенних видів риб у полікультурі водойм півдня України;

      - екологічна експертна оцінка впровадження проектів і рекомендації, напрвлені на оптимізацію цих проектів;

      - визначення біологічної продукції окремих видів гідробіонтів та оцінка можливих об'ємів вилучення цієї продукції;

      - визначення ефективності дії природоохоронних заходів.