Херсонська гідробіологічна станція НАН України

Україна, м. Херсон, 73016 

вул. Марії Фортус, 87

тел. (0552) 270335

ел.пошта. hgbs@nas.gov.ua

 

Головна Новини Історія Публікації Персоналії

***************************************************************************13.04.2016 р.

      Оргкомітет запрошує прийняти участь у щорічних Наукових Читаннях присвячених Дню Науки «Гідроекологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону», які відбудуться в м. Херсоні (Херсонська гідробіологічна станція НАН України) 19-20 травня 2016 року.

      Мета читань: Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів в області екологічних досліджень Дніпровсько-Бузького регіону. Матеріали наукових читань будуть опубліковані у збірці статей, якій буде присвоєний індекс ISBN. Вартість збірки буде визначена після її видання.

 

      Правила оформлення матеріалів:

      Тексти надаються в електронному вигляді (E-mail: orgkonf@gmail.com ).

Текстовий редактор – Microsoft Word.

Формат листа – А4.

Відступ: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, праве – 2 см, ліве – 2,5 см.

Шрифт – Times New Roman – 14 пт. Інтервал – одинарний.

Матеріали представляються в наступному порядку:

• УДК

• Назва. Шрифт - 14 пт., Прописні. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру.

• Прізвища та ініціали авторів. Шрифт - 14 пунктів. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру, інтервал до і після - 12 пунктів.

• Назва організації, навчального закладу. Шрифт - 12 пунктів. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру, інтервал до і після - 12 пунктів.

• Резюме на мові тексту статті. Шрифт - 12 пунктів. Абзац - без відступів, вирівнювання по ширині, інтервал до і після - 12 пунктів.

• Ключові слова. Курсивом, Шрифт - 12 пунктів. Абзац - без відступів, вирівнювання по ширині, інтервал до і після - 12 пунктів.

• Текст Шрифт - 14 пунктів. Абзац - 1,25 см, вирівнювання по ширині.

• Резюме російською або українською (відмінним від тексту) і англійською мовами Шрифт – 12 п. Абзац - без відступів, вирівнювання по ширині, інтервал до і після – 12.

Список джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК України.

Малюнки. Формат - Малюнок Microsoft Word, об'єкт - точковий малюнок. Положення малюнка - в тексті. Під малюнком розташовується напис виду: «Рис. 1 - Назва ».

Робочі мови: українська, російська, англійська.

      Адреса оргкомітету:

      73016, г. Херсон, ул. М. Фортус, 87. т. (0552) 27-03-35, e-mail: orgkonf@gmail.com .